Dimitriou, Dimitrios, Mary Sartzetaki, Asimina Voskaki, and George Athanasiadis. 2011. “AN INPUT OUTPUT MODEL TO QUANTIFY THE BENEFITS OF TOURIST AIRPORTS ON REGIONAL ECONOMY”. Journal of Air Transport Studies 2 (2), 92-105. https://doi.org/10.38008/jats.v2i2.102.