(1)
Dimitriou, D.; Sartzetaki, M.; Voskaki, A.; Athanasiadis, G. AN INPUT OUTPUT MODEL TO QUANTIFY THE BENEFITS OF TOURIST AIRPORTS ON REGIONAL ECONOMY. JATS 2011, 2, 92-105.